Watykan - Vaticano


Watykan - Vaticano
2024-05-05
Watykan to serce Rzymu i katolickiego świata. Bliskość stolicy apostolskiej niektórych cieszy, innym ciąży, ale nikt kto zwiedził Rzym nie może mu odmówić piękna i majestatu.

Watykan to najmniejsze suwerenne państwo na świecie. Od stuleci stanowi on nie tylko siedzibę papieża, ale również symbol wiary dla katolików na całym świecie.Usytuowanie i tło historyczne

Watykan jest zlokalizowany na wzgórzu Watykańskim na zachodnim brzegu Tybru, na północ od Janikulum, na osi Zamku św. Anioła. Od północy sąsiaduje z dzielnicą Prati.

Miasto jest siedzibą papieża oraz centralnym punktem Kościoła Katolickiego. Jego historia sięga czasów starożytnego Rzymu, aż do momentu, gdy cesarz Konstantyn Wielki oficjalnie ustanowił chrześcijaństwo religią państwową. Od tego czasu Watykan ewoluował, stając się nie tylko centrum duchowym, lecz również politycznym, kulturalnym i artystycznym.

Wchodząc na plac św. Piotra, opuszcza się terytorium Włoch i przekracza granicę Państwa Watykańskiego. Poza placem obejmuje ono jeszcze teren bazyliki św. Piotra, pałacu watykańskiego i ogrodów, wśród których toczy się życie jego mieszkańców. Prawdziwym przełomem w dziejach Watykanu była budowa bazyliki św. Piotra, którą ufundował Konstantyn Wielki. Biskup Rzymu

Papież, znany również jako biskup Rzymu, pełni rolę duchowego przywódcy katolików na całym świecie. Jego władza rozciąga się od spraw dogmatycznych i moralnych po kwestie administracyjne i dyplomatyczne. Papież reprezentuje nie tylko ciągłość apostolskiego nauczania, lecz również jest głosem nadziei i jedności dla milionów wiernych. W epoce wczesnochrześcijańskiej następcom św. Piotra przysługiwał tytuł biskupa. Biskup Rzymu - stolicy cesarstwa i miejsca męczeństwa głównych apostołów chrześcijaństwa - zyskał szybko w hierarchii kościelnej dominującą pozycję.Papież, głowa Kościoła i państwa

Papież nazywany jest też biskupem Rzymu, następcą św. Piotra, namiestnikiem Chrystusowym, Ojcem Świętym. W misji pasterza Kościoła wspierany jest przez kardynałów oraz Kurię Rzymską.

Papież jest też głową niezawisłego Państwa Watykańskiego i sprawuje nad nim najwyższą władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Państwo Watykańskie ma własny hymn i flagę. Wydaje własne znaczki pocztowe i bije własną monetę. Posiada własne radio, dziennik oraz stację kolejową połączoną z siecią włoskich kolei państwowych.

W 1970 roku papież Paweł VI rozwiązał papieską armię. Jedyna formacja zbrojna, która przetrwała do dzisiaj, to Gwardia Szwajcarska. W Watykanie istnieje też jedna z najważniejszych bibliotek na świecie. Utworzona na mocy papieskiej bulli z 1475 roku, a w jej zbiorach znajduje się 60 tysięcy samych rękopisów. Dodatkowo znajduje się Papieska Akademia Nauk, założona w 1936 roku przez Piusa XI. Pepin Krótki i traktaty laterańskie

Historia Watykanu jako suwerennego państwa rozpoczyna się od darowizny Pepina Krótkiego w VIII wieku. W 756 roku Pepin, król Franków, ofiarował ziemię papieżowi Stefanowi II, co zapoczątkowało niezależność terytorialną papieskiego obszaru. Ta darowizna stanowiła fundamenty dla późniejszej suwerenności Watykanu.

W 11 lutego 1929 roku podpisano Traktaty Laterańskie, które formalnie ustanowiły niezależność Watykanu jako suwerennego państwa. Zostały podpisane przez kardynała Gaspari i Benito Mussoliniego. Traktaty te, zawarte między Stolicą Apostolską a Królestwem Włoch, nie tylko uregulowały stosunki między dwoma podmiotami, lecz również potwierdziły papieską jurysdykcję nad Watykanem jako suwerennym terytorium.

Watykan, z długą historią i bogatym dziedzictwem, pozostaje sercem Kościoła Katolickiego oraz ważnym ośrodkiem duchowości i kultury. Jego rola w światowej scenie politycznej i społecznej, wraz z jego znaczeniem religijnym, czynią z niego miejsce o wyjątkowym znaczeniu dla milionów wiernych na całym świecie.

Źródło fotografii: pexels.com
Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/

Nadesłał:

redakcja

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl