Faktoring rośnie w czasie dekoniunktury


Faktoring rośnie w czasie dekoniunktury
2022-09-13
Z danych raportowanych przez Polski Związek Faktorów (PZF) wynika, że w ciągu sześciu miesięcy 2022 roku firmy faktoringowe w Polsce zanotowały blisko 34% wzrost sfinansowanych wierzytelności r/r.

Z danych raportowanych przez Polski Związek Faktorów (PZF) wynika, że w ciągu sześciu miesięcy 2022 roku firmy faktoringowe w Polsce zanotowały blisko 34% wzrost sfinansowanych wierzytelności r/r. Eksperci Eurofactor Polska wskazują na rosnącą rolę faktoringu w czasie dekoniunktury – usługi, która z uwagi na specyficzny profil oceny ryzyka transakcji zyskuje na znaczeniu. Faktorzy są bardziej elastyczni niż banki z przyznawaniem kredytów.

Ostani odczyt Barometru EFL na III kw. br. wskazuje na wciąż pogarszające się nastroje polskich przedsiębirców. Spada sprzedaż, inwestycje stanęły w miejscu, a polskie firmy mają problem z płynnością finansową. Rośnie natomiast zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne – z 29 proc. w II kwartale 2022 roku do 33 proc. w III kwartale tego roku. Co więcej, z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że w pierwszym półroczu 2022 roku zaległości polskich firm sięgały 9,18 mld zł. Obecna sytuacja gospodarczo-polityczna, rosnące ceny energii, wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe sprawiają, że przedsiębiorcy z dużym niepokojem patrzą w przyszłość.  

Faktoring na czas dekoniunktury

Niezbędnym warunkiem, aby firma mogła działać na rynku i konkurować z innymi podmiotami jest odpowiednio wysoka płynność finansowa. Utrata płynności finansowej może doprowadzić nawet do niewypłacalności i upadłości, czego obawia się co piąty polski przedsiębiorca. W sytuacji obawy o utratę płynności finansowej najlepszym rozwiązaniem jest faktoring.

 – Faktoring opiera się na wykupieniu wierzytelności firmy przez faktora. Nabywa on od przedsiębiorcy faktury dotyczące wykonanych usług lub sprzedanych towarów, udzielając z tego tytułu potrzebnego finansowania, co oznacza natychmiastowy wpływ gotówk na konto firmy. Faktor administruje wierzytelnościami, prowadząc tym samym bieżącą kontrolę należności od kontrahentów. Dodatkowo zajmuje się dochodzeniem spłat, a w przypadku faktoringu bez regresu, przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty należności.  mówi Mariusz Wiśniewski, Dyrektor Sprzedaży Eurofactor Polska S.A.

Faktoring na dobre i na złe

Z usługi faktoringu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy oferują swoim odbiorcom odroczone terminy płatności, którym przybywa zaległości płatniczych i nie są w stanie finansować ich z własnych środków. Faktoring jest korzystnym rozwiązaniem również dla tych firm, które chcą zamienić swoje wierzytelności z wystawionych faktur na gotówkę, jeszcze przed terminem płatności. Narzędzie to zabezpiecza wówczas przed utratą płynności, spowodowaną długimi terminami płatności. Z powodzeniem może być również wykorzystywane w okresie koniunktury, kiedy staje się atrakcyjnym źródłem finansowania dynamicznego wzrostu sprzedaży przedsiębiorstw – m.in. dla firm prężnie rozwijających się i posiadających portfel stałych, regularnych odbiorców. Z faktoringu mogą skorzystać firmy współpracujące na stałe ze swoimi odbiorcami, stosujące odroczone terminy płatności czy wystawiające dokumenty potwierdzające dostawę towaru. Z faktoringu mogą skorzystać zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również większe firmy.

Faktoring portfelowy

Eurofactor Polska oferuje usługi faktoringowe małym, średnim przedsiębiorstwom oraz dużym korporacjom, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Firmę wyróżnia duża elastyczność w podejściu do potrzeb klientów, dopasowanie oferty do specyfiki branży, w jakiej funkcjonują, i skali działalności. Jednym z flagowych produktów Eurofactor Polska S.A. jest faktoring porteflowy.

Faktoring portfelowy  to usługa zapewniająca efektywne finansowanie dowolnie dużych wolumenów faktur. Sposób współpracy oraz obsługi ze strony faktora umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu jakości niezależnie od rosnącej skali działalności klienta. Usługa faktoringu portfelowego dedykowana jest dla podmiotów charakteryzujących się dużą ilością odbiorców – nawet kilkadziesiąt tysięcy – wystawiających bardzo dużą liczbę faktur oraz posiadających własne centrum rozliczeń i windykacji.

Dla międzynarodowych korporacji

Spółka w ramach Grupy Credit Agricole Leasing&Factoring (CAL&F) oferuje rozwiązanie International Factoring Pass oparte na paneuropejskiej platformie faktoringowej. Platforma jest wspólna dla wszystkich podmiotów Grupy CAL&F we Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Portugalii. 
 Rozwiązanie sprawia, że wszystkie firmy faktoringowe należące do Grupy CAL&F mogą zaoferować usługę faktoringową międzynarodowym korporacjom, które chcą scentralizować negocjacje i zarządzanie swoimi programami z jednym faktorem, podpisując pojedynczą umowę faktoringową z Eurofactor/CAL&F France – mówi Mariusz Wiśniewski, Dyrektor Sprzedaży Eurofactor Polska SA.
Platforma skierowana jest do przedsiębiorstw średniej wielkości i dużych korporacji, które działają w co najmniej dwóch krajach i mają łączne przychody powyżej 30 mln euro, z czego co najmniej 20 mln euro jest przeznaczone na Eurofactor (CAL&F) w ramach umowy faktoringowej. 

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 28 czerwca do 11 lipca 2022 roku.

Nadesłał:

maja.lidke@efl.com.pl

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl