Ingka Centres uruchamia Meeting Place Academy, aby wzmocnić pozycję osób z doświadczeniem uchodźczym


2023-11-15
Ingka Centres uruchomiła w centrach handlowych program – Meeting Place Academy, mający na celu wzmocnienie pozycji osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym. Program skupia się na rozwoju umiejętności potrzebnych do odniesienia sukcesu na polskim rynku pracy.

Wzmacnianie pozycji osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym oraz marginalizowanych społeczności na rynku pracy: Ingka Centres Polska uruchamia Meeting Place Academy

Warszawa, 15 listopada, 2023 r.

Ingka Centres Polska uruchomiła w centrach handlowych program - Meeting Place Academy, mający na celu wzmocnienie pozycji osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym, znajdujących się w trudnej sytuacji i marginalizowanych. Program skupia się na rozwoju umiejętności i zapewnieniu możliwości potrzebnych do odniesienia sukcesu na polskim rynku pracy. Inicjatywa ta realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi i najemcami, odzwierciedla zaangażowanie Ingka Centres w promowanie integracji i tworzenie ścieżek zatrudnienia dla potrzebujących.

Akademia wystartowała w trzech centrach handlowych w całej Polsce: Alei Bielany we Wrocławiu, Wola Parku w Warszawie oraz w Porcie Łódź. W pierwszej edycji wzięło udział 56 osób.

Wzmacnianie pozycji uczestników poprzez edukację i zatrudnienie

Program składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich obejmował rekrutację kandydatów, zainteresowanie udziałem wyraziło 166 osób. Po kompleksowym procesie selekcji, 56 osób przeszło specjalistyczne szkolenia z zakresu znajomości języka polskiego, orientacji na rynku pracy oraz holistycznego programu obejmującego zarówno budowanie kompetencji miękkich, jak i twardych.

Praktyka

Po ukończeniu szkoleń, 43 uczestników odbyło trwające od jednego do trzech miesięcy, płatne staże  na różnych stanowiskach u najemców i partnerów handlowych Ingka Centres. W rezultacie, 27 absolwentów Akademii zostało zatrudnionych, co pozytywnie wpłynęło nie tylko na ich życie, ale także na lokalną sytuację ekonomiczną.

Lokalne przykłady sukcesu

Pozytywny wpływ programu odzwierciedlają wyniki z wszystkich zaangażowanych centrów handlowych Ingka Centres. Port Łódź zapewnił płatne staże 25 osobom, z czego 6 znalazło później pracę. W Wola Parku staże odbyło 9 osób, a w sumie 12 osób znalazło stałą pracę. W Alei Bielany 9 osób podjęło staże i wszystkie znalazły później zatrudnienie.

Różnorodność i inkluzywność

Akademia to program wpisany w strategię Ingka Centres - traktowania różnorodności jako siły napędowej dla innowacji. Dając uczestnikom możliwości zatrudnienia, nie tylko pozwala na ich rozwój, ale także zachęca do utrwalania długofalowych relacji z pracodawcami i Polską, jako krajem przyjmującym.

Pomyślne uruchomienie Akademii przez Ingka Centres Polska stanowi podstawę do dalszego rozwoju. Inicjatywa ta jest ważnym krokiem w kierunku promowania inkluzywności w przyszłości oraz wzmacniania pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych.

- Poprzez uruchomienie programu Akademii pokazaliśmy, że każdy może zrobić krok w kierunku poprawy jakości życia innych ludzi, dokonując rzeczywistych zmian w społecznościach lokalnych. Wzmacniając pozycję poszczególnych osób poprzez zatrudnienie i rozwijanie ich umiejętności, przyczyniliśmy się do zapewnienia lepszej i bardziej włączającej przyszłości dla wszystkich. - dodaje Magdalena Szpilka, partnerka ds. zrównoważonego rozwoju.

Uruchomienie programu pokazuje polskie zaangażowanie i chęć dalszego rozwoju firmy w obszarze wspierania osób z doświadczeniem uchodźczym oraz społeczności marginalizowanych w Europie i na całym świecie.

Ingka Centres

Spółka Ingka Centres należy do Grupy Ingka (obejmującej również IKEA Retail oraz Ingka Investments). Ingka Ceners ma ponad 40 lat doświadczenia w budowaniu i zarządzaniu centrami handlowymi. Aktualnie współpracuje z 3000 markami, obecnymi w 45 obiektach handlowych firmy na 15 światowych rynkach, które rocznie odwiedza 370 milionów osób. Ingka Centres tworzy miejsca spotkań we współpracy z lokalnymi społecznościami, a także w porozumieniu z najemcami i partnerami, dbając o zachowanie emocjonalnego charakteru miejsc, który wnosi wartość i buduje więzi między ludźmi.

Więcej na temat Ingka Centres: https://www.ingkacentres.com/pl/

Nadesłał:

Questia PR

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl