JV Peakside pozyskał 500 mln zł od Banku Pekao


2022-11-14
Spółka joint venture pomiędzy Partners Group i Peakside Capital Advisors podpisała portfelową umowę kredytową z Bankiem Pekao S.A., w ramach której został udzielony kredyt inwestycyjny i kredyt VAT. Środki zostaną wykorzystane na finansowanie nabycia trzech nieruchomości w Warszawie i okolicach.

Spółka joint venture utworzona przez Partners Group, czołową firmę inwestycyjną o zasięgu globalnym działającą w imieniu swoich klientów oraz Peakside Capital Advisors, firmę specjalizującą się w zarządzaniu inwestycjami zawarła portfelową umowę kredytową z Bankiem Pekao S.A. Na jej podstawie udzielone zostało finansowanie do wysokości łącznie ponad 500 mln zł. Zaangażowanie uznanej instytucji finansowej potwierdza pozytywną ocenę realizowanych przez Peakside inwestycji oraz wysoką wartość posiadanego portfela nieruchomości. 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie nabycia trzech nieruchomości: City Point Targówek, Logistics Point Raszyn oraz Logistics Point Piaseczno. Wykorzystane zostaną również na przebudowę parku City Point Targówek oraz dalsze finansowanie inwestycyjne po ukończeniu projektu. Peakside przy wyborze inwestycji koncentruje się na strategii „value add”, w ramach której podnosi wartość posiadanych poprzez siebie nieruchomości poprzez ich wynajem, przebudowę, ekspansję czy też podwyższenie jakości obiektów pod kątem ESG.

„Umowa kredytowa z Bankiem Pekao stanowi dla nas ważną transakcję portfelowego finansowania projektów magazynowych i początek owocnej współpracy. Jej zawarcie z wiodącą instytucją bankową zapewni dostęp do pewnego źródła finansowania, które pozwoli nam na akwizycję i realizację ambitnego planu inwestycyjnego dla trzech parków logistycznych. Elastyczna struktura finansowania została dopasowana do tempa realizacji naszego przedsięwzięcia” – podkreślił Konrad PazorekHead of Finance Structuring 
w Peakside Capital Advisors. 

„Celem Banku Pekao jest zapewnienie naszym klientom silnego finansowego wsparcia w rozwoju projektów na rynku nieruchomości komercyjnych w tym magazynowych w Polsce. Ta branża biznesu jest przez nas dobrze oceniana i ma bardzo duży potencjał wzrostu. Cieszymy się, że będziemy mieli udział w realizacji tak ambitnych przedsięwzięć powstających na terenie Warszawy i jej okolic. Projekt Peakside polega na rewitalizacji starych magazynów na nowoczesne obiekty, wraz ze znaczącą poprawą ich efektywności energetycznej oraz ich oddziaływania na środowisko, co wpisuje się idealnie w strategię banku” – dodaje Piotr Kwadrans, dyrektor w Bank Pekao. 

Nowoczesny park logistyczny City Point Targówek zostanie wybudowany od podstaw po wcześniejszym wyburzeniu istniejących budynków. Pierwsza faza rozbiórki na warszawskim Targówku już się rozpoczęła, najemcy wprowadzą się do nowych budynków w 2023 roku. Modernizację powierzchni w Piasecznie i Raszynie zaplanowano w późniejszym terminie. W tych lokalizacjach inwestor przewidział remont i odświeżenie istniejących obiektów przy zachowaniu pełnej funkcjonalności magazynów. Po przebudowie i modernizacji trzy obiekty logistyczne dostarczą na rynek blisko 150 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej. W ramach współpracy joint venture zespół Peakside Capital Advisors będzie odpowiedzialny za rozwój, zarządzanie aktywami oraz komercjalizację obiektów zlokalizowanych na warszawskim Targówku, w Raszynie i Piasecznie.

W procesie doradcą prawnym Partners Group i Peakside Capital Advisors była kancelaria prawna Greenberg Traurig, natomiast Bank Pekao reprezentowała kancelaria Clifford Chance. 

***

Partners Group jest czołową firmą działającą na rynkach prywatnych na całym świecie, która na dzień 30 czerwca 2022 r. zarządzała aktywami o wartości 131 mld USD. Od 1996 r. firma zainwestowała 185 mld USD w  przedsięwzięcia private equity oraz prywatne nieruchomości, dłużne papiery wartościowe i infrastrukturę na całym świecie. Firma zatrudnia ponad 1600 specjalistów z różnych dziedzin w 20 biurach na całym świecie i ma regionalne siedziby w Baar-Zug, Szwajcaria; Denver, USA i Singapurze. Firma jest notowana na SIX Swiss Exchange od 2006 roku (symbol: PGHN). 

www.partnersgroup.com

Peakside Capital Advisors jest niezależnym inwestorem oraz zarządcą inwestycji i funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Firma w imieniu inwestorów instytucjonalnych zarządza aktywami o wartości ok. 1,4 mld EUR. Peakside realizuje zróżnicowane strategie inwestycyjne, dopasowane do specyficznych potrzeb inwestorów, począwszy od inwestycji typu „core”, a kończąc na projektach typu „value-add”, dotyczących zarówno nieruchomości komercyjnych jak i mieszkaniowych. Łącznie Peakside nabył aktywa o wartości 4,1 mld euro. Spektrum inwestycji Peakside obejmuje zakup pojedynczych nieruchomości, projektów deweloperskich jak również portfeli nieruchomości, a także kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach czy też firm nieruchomościowych. Firma zatrudnia ponad 30. profesjonalistów w swoich biurach w Warszawie, Pradze, Frankfurcie, Zug oraz Luksemburgu.

www.peakside.com

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad  277 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,2 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

www.pekao.com.pl

Nadesłał:

mskala@tauber.com.pl

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl