Pełny program wydarzeń Europejskiego Forum Teatru


Pełny program wydarzeń Europejskiego Forum Teatru
2023-05-11
Komisja Europejska ogłosiła pełny program wydarzenia i listę prelegentów w ramach Europejskiego Forum Teatru (EFT) w 2023 roku, które odbędzie się dla zaproszonych delegatów w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w dniach 11-13 maja.

Komisja Europejska ogłosiła pełny program wydarzenia i listę prelegentów w ramach Europejskiego Forum Teatru (EFT) w 2023 roku, które odbędzie się dla zaproszonych delegatów w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w dniach 11-13 maja. Trzydniowe wydarzenie obejmie szereg prezentacji, otwartych dyskusji, wydarzeń networkingowych, warsztatów i występów związanych z tematyką teatralną.

 

Przywracanie blasku teatrowi europejskiemu

 

Europejskie Forum Teatralne (EFT) 2023 ma umożliwić spotkanie kluczowych osób europejskiej społeczności teatralnej i decydentów, aby wspólnie stawić czoła bieżącym wyzwaniom, przed którymi stoi europejski sektor teatralny. Zorganizowane przez Komisję Europejską wydarzenie opiera się na doświadczeniu pierwszej, internetowej edycji Europejskiego Forum Teatralnego z 2020 roku i ma na celu zapoczątkowanie długotrwałych, opartych na zaufaniu i ustrukturyzowanych dyskusji między sektorami. Dzięki udziałowi przedstawicieli wszystkich państw członkowskich UE, instytucji europejskich i społeczeństwa obywatelskiego Forum ostatecznie przekształci tę wspólnotę interesów we wspólnotę praktyków i profesjonalistów, wyposażonych w odpowiedni zestaw umiejętności do angażowania się w strategiczną współpracę transgraniczną.

 

Tworzenie nowego planu działania dla teatru europejskiego

 

EFT ucieleśnia zaangażowanie Komisji na rzecz europejskich wspólnot teatralnych i jej znaczenie dla społeczności europejskich. Tegoroczna edycja odbędzie się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

 

Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (DG EAC) poprowadzą na głównej scenie prezentacje przedstawiające przegląd aktualnych wydarzeń politycznych i priorytetów, a następnie przedstawią oświadczenie zamykające wydarzenie.

 

Ian De Toffoli i Natasha Syvanenko przeprowadzą delegatów przez ambitny trzydniowy program obejmujący prezentacje, otwarte dyskusje, wydarzenia networkingowe, warsztaty i występy.

 

Dzień 1 – Poszukiwanie płaszczyzn porozumienia

 

Ceremonia otwarcia wydarzenia zainauguruje działalność EFT w ramach „Wspólnej płaszczyzny”, która położy podwaliny pod współpracę między decydentami politycznymi i twórcami teatralnymi, wokół podstawowych wartości instytucji europejskich. Pierwszego dnia EFT 2023 uczestnicy wezmą udział w dyskusji artystów pt. „Demokracja, międzynarodowa współpraca i siła teatru”. Ta sesja zgromadzi siedmioro artystów, którzy opiszą i omówią swoje doświadczenia związane z siłą teatru oraz istotną rolą międzynarodowej współpracy i wymiany kulturowej w ich pracy.

 

Dzień 2 – Badanie możliwości twórczej współpracy artystycznej

 

Drugi dzień poświęcony będzie poszukiwaniom możliwości twórczej współpracy artystycznej. Celem będzie stworzenie trwałych płaszczyzn porozumienia między twórcami teatralnymi i decydentami politycznymi, jednocześnie zapewniając przegląd kluczowych wyzwań stojących przed sektorem i zapraszając uczestników do aktywnego zastanowienia się, jak je rozwiązać. Prezentacja Europejskiego Studium Teatralnego 2020, po której nastąpi przegląd bieżących wydarzeń politycznych i priorytetów Komisji Europejskiej w dziedzinie sztuk scenicznych, dostarczy uczestnikom podstawowych informacji, które zostaną bezpośrednio wykorzystane w kolejnych sesjach partycypacyjnych.

 

Uczestnicy wezmą udział w spotkaniach mających na celu zgłębienie kluczowych obszarów dla sektora teatralnego. Omówią między innymi warunki pracy specjalistów teatralnych, zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym, Europejski Zielony Ład i #NewEuropeanBauhaus, swobodę artystyczną, a także szeroko zakrojoną współpracę z Ukrainą. Dyskusja na temat najlepszych praktyk dotyczących takich tematów, jak „Zrównoważone i integracyjne tournée” lub „Eksperymenty teatralne z wykorzystaniem VR i robotyki” umożliwi szeroką wymianę informacji na temat innowacji i rozwoju w teatrze.

 

Dyskusje panelowe i prezentacje będą poświęcone palącym wyzwaniom społecznym, które mają na celu przekształcenie i odpowiednie wyposażenie europejskiego sektora teatralnego. Podjęte zostaną tematy współtworzenia cyfrowej zmiany w teatrze, nowych form interwencji zmierzających do zachowania różnorodności naszej planety oraz wspólnej strategii na rzecz zrównoważonego teatru w Europie.

 

Dzień 3 – Współtworzenie Przyszłych inicjatyw

 

Ostatni dzień EFT odbędzie się pod hasłem „Przyszłe inicjatywy”. Rozmowy będą odbywać się w grupach moderowanych przez przedstawicieli sektora teatralnego, a ich celem będzie zbudowanie wspólnej europejskiej polityki teatralnej. Dzięki interakcjom między decydentami a sektorem teatralnym zostanie sformułowana wspólna wizja przyszłości, oparta na wkładzie uczestników oraz zapewniająca jak najlepsze dopasowanie zaleceń do pilnych potrzeb sektora. Informacje zwrotne z sesji grupowych zostaną podsumowane i omówione podczas panelu perspektywicznego, a następnie zostanie opracowany dokument „Rekomendacje opolskie”, zawierający zalecenia dla europejskiego sektora teatralnego

 

Gospodarze Forum: Ian De Toffoli i Natasha Syvanenko

 

Edycję EFT 2023 poprowadzi utalentowany duet: Ian De Toffoli i Natasha Syvanenko!

Pochodzący z Luksemburga Ian De Toffoli jest wielojęzycznym autorem, dramaturgiem i badaczem z imponującym dorobkiem dzieł literackich napisanych głównie w języku francuskim. Współkierując prestiżowym wydawnictwem Hydre Editions oraz wykładając literaturę i teorię literatury na Uniwersytecie w Luksemburgu, De Toffoli wniesie na scenę bogate doświadczenie i wiedzę.

 

Drugą prowadzącą będzie dynamiczna ukraińska reżyserka teatralna Natasha Syvanenko. Po ukończeniu studiów kulturoznawczych na Kijowskim Uniwersytecie Sztuki Syvanenko zyskała renomę na ukraińskiej scenie teatralnej, łącząc reżyserię z zarządzaniem teatrem w wyjątkowy i urzekający sposób. Wykazując ogromną odporność i determinację, po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku Syvanenko przeniosła się do Austrii, gdzie obecnie pracuje jako współpracownik teatralny w Schauspielhaus Graz.

 

Z tymi dwoma błyskotliwymi umysłami u steru EFT 2023 będzie wyjątkowym świętem literatury, teatru i różnorodności kulturowej!

 

Dodatkowe atrakcje w programie:

     „Top Secret Research” Norberta Rakowskiego

     Danse Macabre” Renaty Piotrowskiej-Auffret

     „The Wonderful Neither This nor That” Tomasza Cymermana

Nadesłał:

nataliawille

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl