Amest Otwock Sp. z o.o. wygrywa w sądzie z Prezydentem Miasta Otwocka


2023-03-15
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozytywnie rozpatrzył skargę Amest Otwock Sp. z o.o. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Otwocka. W wyroku podkreślono, że działania Prezydenta prowadzone były „z rażącym naruszeniem prawa”.

Jednocześnie na rzecz Spółki została zasądzona suma pieniężna i zwrot kosztów sądowych. Na Prezydenta Miasta Otwocka została również nałożona grzywna w wysokości 3000 złotych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2023 roku dotyczył skargi Amest Otwock Sp. z o.o. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Otwocka w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku". W wyroku Prezydent Miasta Otwocka między innymi został zobowiązany do rozpatrzenia wniosku Spółki w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sądu. Oprócz tego:

  • 1.stwierdzono, że Prezydent Miasta Otwocka dopuścił się bezczynności i przewlekłości w rozpatrywaniu wniosku spółki Amest Otwock;
  • 2.stwierdzono, że bezczynności i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Otwocka miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;
  • 3.przyznano od Prezydenta Miasta Otwocka na rzecz skarżącej Amest Otwock Sp. z o.o. kwotę 5000 złotych tytułem sumy pieniężnej;
  • 4.wymierzono Prezydentowi Miasta Otwocka grzywnę w wysokości 3000 złotych;
  • 5.zasądzono od Prezydenta Miasta Otwocka na rzecz skarżącej Amest Otwock Sp. z o.o. kwotę 597 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyjmujemy z satysfakcją. Sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę trwa już niemal 10 lat. To czas, w którym nie tylko jako Amest Otwock nie mogliśmy zrealizować ważnej inwestycji, ale także na straty został narażony budżet Miasta - mówi Felice Scoccimarro, prezes Amest Otwock Sp. z o.o.

Cała sprawa ma swój początek W dniu 20 grudnia 2013 r., kiedy Amest Otwock Sp. z o.o. złożyła wniosek do Prezydenta Miasta Otwocka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku" na działkach nr 1, 2, 3, 4, 6/1, 9, 10 z obr. 198 i nr 23 z obr. 197 w Otwocku. Prezydent Miasta trzykrotnie, w dniach 6 lipca 2015 r., 30 marca 2016 r. i 6 kwietnia 2017 r. wydawał decyzje odmawiające określenia środowiskowych uwarunkowań. Wszystkie z nich były uchylane przez SKO w Warszawie, ostatnia decyzją z dnia 21 listopada 2019 r. Postępowanie, prowadzone również przez obecnego Prezydenta Miasta Otwocka, nie zostało zakończone do dnia wniesienia skargi do WSA przez Amest Otwock Sp. z o.o. Zgodnie z decyzją sądu, Prezydent Miasta Otwocka został zobowiązany do rozpatrzenia wniosku Spółki w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sądu. 

Nadesłał:

p.artymowski@cecpolska.pl

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl