Biostymulacja kukurydzy. Nawożenie dolistne w fazie rozwoju liści


2024-04-23
Kukurydza to jedna z kluczowych upraw dla rynku rolnego w Polsce. Ze względu na duże wymagania pokarmowe, wysoką podatność na stresy abiotyczne oraz ataki szkodników i patogenów, zaliczana jest do upraw wymagających przemyślanych zabiegów agrotechnicznych.

Biorąc pod uwagę zmienne warunki pogodowe jak i coraz liczniejsze ograniczenia nawożenia mineralnego, stosowania środków ochrony roślin i użycia pestycydów, warto przyjrzeć się środkom wspomagającym naturalne procesy wzrostu roślin, zwiększające ich odporność.

Coraz częściej w procesie planowania upraw kukurydzy istotną rolę odgrywają substancje biostymulujące. Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/1009 za biostymulator uznaje się produkt, który stymuluje procesy odżywiania rośliny niezależnie od zawartości składników pokarmowych ,i którego jedynym celem jest poprawa co najmniej jednej z właściwości rośliny w zakresie efektywnego przyswajania składników, wzrostu odporności na stres abiotyczny i jakości. Tym samym produkty biostymulujące mogą składać się z różnych związków o działaniu wzmacniającym, ochronnym, regeneracyjnym i wpływających na ogólną witalność rośliny. Substancję aktywną stanowią różnego typu aminokwasy, wyciągi z alg, czy szczepy bakterii, które roślina wykorzystuje w naturalnych procesach syntezy. Stosowane w formie nawozów dolistnych, w połączeniu z mikro i makroelementami pobudzają lepsze przyswajanie składników odżywczych, wzmacniają reakcje obronne na ataki patogenów oraz znacząco wpływają na jakość plonu.

Biostymulacja wzrostu kukurydzy

Największa wrażliwość kukurydzy na stres i niedobory objawia się w fazie rozwoju liści, kiedy roślina wykazuje duże zapotrzebowanie na składniki odżywcze, konkurując o przestrzeń i wodę z chwastami, jak również narażona jest na ataki patogenów. Zastosowanie już niewielkiej ilości biostymulatorów w fazie od drugiego liścia, pozwala w naturalny sposób modyfikować funkcje fizjologiczne zachodzące w roślinie, przyspieszając procesy przyswajania składników odżywczych oraz wzmacniając uprawę.

Algi w uprawie kukurydzy

Jedną z kluczowych ról odgrywają tutaj ekstrakty pozyskiwane z alg morskich, najczęściej z gromad Ascophyllum nodosum, Laminaria digitala oraz Ecklonia maxima; Zawarte w nich fitohormony, to czynniki naturalnie występujące w roślinach, o silnym działaniu biostymulującym, które podane na uprawę dodatkowo regulują i wzmacniają proces wzrostu. Auksyny, wpływają m in. na szybkość wydłużania się łodyg, gibereliny stymulują wzrost pędu głównego, a cytokininy, biorą udział w podziale komórkowym. Zawartość witamin, poliamin oraz kwasów organicznych dodatkowo reguluje procesy starzenia oraz wspomaga rośliny w okresie działania stresowych czynników środowiskowych.

Nawożenie dolistne kukurydzy środkami na bazie ekstraktów z alg morskich, na przykład nawozem foliQ AscoVigor, pozwala efektywnie i ekologicznie wpłynąć na proces wzrostu, dodatkowo stabilizując go. Wzbogacenie formulacji nawozu o mikroskładniki – bor, mangan i cynk – zapewnia optymalny przebieg procesów życiowych w fazie 10-19 (BCHH).

Stresy abiotyczne a biostymulacja

Algi morskie są przystosowane do przetrwania trudnych warunków w środowisku: niskie temperatury, zasolenie, okresowe niedobory wody. Mechanizmy, które wykształciły, pozwalające im radzić sobie z tymi warunkami stresowymi są przenoszone na rośliny uprawne. Spośród alg pozyskiwanych jako

biostymulatory, najsilniejsze działanie regulujące posiadają brunatnice. Zawarte w nich, wspomniane już fitohormony oraz polifenole wspomagają procesy przystosowywania się roślin do warunków stresowych. W przypadku kukurydzy istotny jest przede wszystkim proces stymulacji sytemu korzeniowego i utrzymywanie stałego uwodnienia komórek przez fitohormony, co pozwala minimalizować straty w plonie po okresach długotrwałej suszy.

Istotną rolę w procesie ochrony przed stresem abiotycznym odgrywa również kwas salicylowy. Nie tylko zwiększa tolerancję roślin na szkodliwe dla roślin czynniki pogodowe, ale redukuje spadek stężenia auksyn spowodowany niedoborem wody.

Ekologiczna uprawa

Nawożenie dolistne środkami opartymi na naturalnych właściwościach fitohormonów, polifenoli i aminokwasów występujących w roślinach, sprzyja stosowaniu biostymulacji w rolnictwie ekologicznym. Na rynku, spotkać można szereg produktów nawozowych, które w naturalny sposób wzmacniają mechanizmy pozwalające roślinom na radzenie sobie ze stresem, szybszą regenerację oraz możliwość stabilnego wzrostu. Warto sięgać po takie, które dodatkowo dbają o odpowiednie przyswojenie cennych substancji oraz podaż mikro i makro elementów, jak foliQ AscoVigor, firmy Agrii. Zarejestrowany w rolnictwie ekologicznym, specjalistyczny nawóz dolistny, tworzony jest w oparciu o aminokwasy naturalnie pozyskiwane z alg brunatnych. Dzięki swoim unikatowym właściwościom doskonale sprawdza się w nawożeniu kukurydzy, skutecznie stymulując uprawę do wzrostu i zwiększając jej odporność na stresy.

Nadesłał:

Arni

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl