Czym są Białe Certyfikaty?


Czym są Białe Certyfikaty?
2020-04-04
Białe Certyfikaty są świadectwami efektywności energetycznej wydawanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Kto i kiedy może je uzyskać oraz do czego służą? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Białe Certyfikaty - jaki jest ich cel?

Jak już wspomniano, białe certyfikaty, to potoczna nazwa oznaczająca świadectwa efektywności energetycznej. Wydaje je Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Są to dokumenty, które potwierdzają wdrożenie działań modernizacyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Podstawę prawną, na podstawie której można uzyskać wyżej wymienione świadectwa stanowi ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

Białe Certyfikaty są podmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Tam nabywają je firmy energetyczne specjalizujące się w sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu. Świadectwa efektywności energetycznej są także atrakcyjną propozycją dla dystrybutorów i operatorów systemów przesyłowych.Kto powinien zainteresować się Białymi Certyfikatami?

Na pewno Białymi Certyfikatami powinni zainteresować się przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać odpowiednie środki na realizację inwestycji (ich celem jest poprawa efektywności energetycznej). Świadectwa efektywności energetycznej są także dobrym rozwiązaniem przedsiębiorców chcących uzyskać środki na dokonanie przyszłych inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Białe Certyfikaty mogą wykorzystać także producenci i firmy wdrożeniowe, którym zależy na podniesieniu swojej konkurencyjności.Białe Certyfikaty - dla kogo i za co?

Świadectwo efektywności energetycznej Prezes URE może przyznać każdemu, kto zamierza zrealizować inwestycję mającą na celu zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) w ciągu roku. Oczywiście konkretne przedsięwzięcie musi zostać zakwalifikowane do udzielenia certyfikatu.

O inwestycjach służących poprawie efektywności energetycznej mówi wspomniana wyżej ustawa. Należą do nich:


  • izolacja instalacji przemysłowych
  • przebudowa lub remont budynku
  • modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń i instalacji, które wykorzystuje się w procesach przemysłowych; lokalnych źródeł ciepła
  • wymiana urządzeń ograniczających straty w sieciach ciepłowniczych
  • stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE)
  • modernizacja oraz automatyzacja procesów technologicznych i produkcyjnych
  • odzysk energii w tym odzyskanie energii w procesach przemysłowych
  • Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów ciepła odpadowego z instalacji; ciepła użytkowego z wysokosprawnej kogeneracji.Kto i dlaczego nie uzyska świadectwa efektywności energetycznej?

Białych Certyfikatów nie przyznaje się wszystkim firmom, które chcą wdrożyć modernizacje. Przedsiębiorstwo, które otrzymało już premię termomodernizacyjną, nie może się starać o świadectwo efektywności energetycznej. Białego Certyfikatu nie uzyska także wówczas, kiedy jego przyznanie spowoduje, że firma przekroczy limit pomocy publicznej przewidziany dla danego przedsięwzięcia.Jakie elementy są niezbędne, aby ubiegać się o Biały Certyfikat?

Aby uzyskać Biały Certyfikat, należy przeprowadzić audyt efektywności energetycznej. Dzięki niemu inwestor otrzyma pełną analizę zużycia energii i stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji. Celem audytu jest wskazanie przedsięwzięć mających służyć poprawie efektywności energetycznej. Zatem inwestor dostaje ocenę opłacalności danej modernizacji wraz z przewidywanymi oszczędnościami. Raport przeprowadzonego audytu jest jednym z załączników do wniosku o wydanie Białego Certyfikatu.

Na koniec zostaje już tylko złożyć wniosek do Prezesa URE o wydanie świadectwa efektywności energetycznej i odczekać przepisowe 45 dni na decyzję.

http://hnl.pl/finansowanie.html

Nadesłał:

slawek

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl