Klub Absolwenta w WSP TWP


2011-06-17
Akademickie Biuro Karier WSP TWP w Warszawie utworzyło Klub Absolwenta Uczelni. Uczestnictwo w Klubie daje absolwentom wiele korzyści m.in. możliwość korzystania ze specjalnie przygotowanej dla nich m.in. oferty edukacyjnej, pomoc w znalezieniu się na rynku pracy.

Od 2011 r. w ramach Akademickiego Biura Karier (ABK) Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie rozpoczął działalność Klub Absolwenta WSP TWP. Działalność Klubu ma na celu integrację środowiska absolwentów, stworzenie struktury w ramach, której byli studenci Uczelni będą mogli rozwijać się zawodowo oraz edukacyjnie. Członkowstwo w Klubie Absolwenta pozwala też byłym studentom na wdrażanie własnych pomysłów.

- Oferta Klubu Absolwenta jest szeroka - mówi Magdalena Wolfart, kierowniczka Akademickiego Biura Karier - w ramach Klubu proponujemy naszym absolwentom uczestnictwo, na preferencyjnych warunkach, w kursach i szkoleniach organizowanych przez Fundację Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP oraz studiach podyplomowych organizowanych przez Uczelnię. Każdy absolwent ma również możliwość skorzystania z bezpłatnych sesji z doradcą zawodowym, określanie predyspozycji zawodowych, tworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju, wyznaczanie celów edukacyjnych oraz zawodowych. W ramach oferty klubu proponujemy absolwentom również bezpłatne warsztaty organizowane przez ABK takie jak: autoprezentacja, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie sobą w stresie, pisanie CV i LM. Byli studenci bez opłat mogą brać również udział we wszystkich panelach i konferencjach organizowanych przez WSP TWP, otrzymują możliwość realizacji własnych projektów i pomysłów oraz organizowania autorskich konferencji.Do Klubu Absolwenta zapisało się już 241 osób. Członkowie pochodzą ze wszystkich sześciu wydziałów Uczelni  (Warszawy, Człuchowa, Olsztyna, Katowic, Lublina, Szczecina).

Funkcjonowanie Klubu Absolwenta jest korzystne nie tylko dla byłych studentów, ale również dla samej Uczelni. Z jednej strony dzięki działalności klubu absolwenci czują się bardziej związani z Uczelnią, co pomaga w promocji WSP TWP, z drugiej zaś strony Uczelnia ma możliwość lepszego monitorowania losów absolwentów.

Więcej informacji na temat klubu jest dostępna na stronie www.wsptwp.eu.

Działalność ABK prowadzącego Klub Absolwenta jest realizowana przez Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Nadesłał:

przedsiebiorcza

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl