Niekończąca się energia z natury – na czym polega OZE?


Niekończąca się energia z natury – na czym polega OZE?
2019-08-19
Choć jeszcze z nie do końca wykorzystanym potencjałem, coraz popularniejsze w Polsce stają się odnawialne źródła energii, w skrócie OZE. Dlaczego są to źródła odnawialne i jakie są zalety korzystania z energii odnawialnej?

Czym jest węgiel? To inaczej mówiąc biomasa, która w wyniku procesów geologicznych stała się wysokoenergetycznym kamieniem. W Karbonie - okresie geologicznym ok. 300 mln lat temu, kontynenty pokrywały ogromne lasy, nie takie, jakie znamy dziś. Były to kilkudziesięciometrowe drzewa, skrzypy-kalamity, sygilarie, ogromne paprocie i inne gigantyczne rośliny o drzewiastych łodygach. Właśnie one trafiając ostatecznie do podmokłego gruntu, dzięki braku tlenu - ulegały stopniowemu uwęgleniu. Choć proces taki może się powtórzyć w dziejach ziemi (jak w Neogenie, czego efektem jest węgiel brunatny), nigdy nie nastąpi on na taką skalę jak w Karbonie. Podobnie ropa naftowa. Według najbardziej prawdopodobnej teorii jej powstania, szczątki roślinne i zwierzęce mieszały się z minerałami w postaci krystalicznej w osadach morskich. Dzięki odpowiedniemu środowisku i procesom chemicznym, a także ciśnieniu, temperaturze, działalności bakterii - to zbiorowisko szczątków po upływie odpowiednio długiego czasu stało się ropą naftową.  - Jedno jest pewne. Nawet, jeśli źródła węgla czy ropy kiedyś się odnowią, nie stanie się to na pewno za naszego życia, a potrwa miliony lat. Dlatego jesteśmy zmuszeni do korzystania z odnawialnych źródeł energii, które daje nam natura. One się nie wyczerpią - podkreśla Gabriela Lenartowicz, inicjatorka akcji „Lato z klimatem” i była prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

Rozwojowa energia wiatru, wody i bio

Co w takim razie zaliczamy do OZE? To przede wszystkim wiatr, z którego czerpią farmy wiatrowe; słońce - pozwalające na uzyskanie ciepła i prądu; energia płynącej wody, również wykorzystywana do produkcji prądu oraz energia geotermalna. Ta ostatnia, podobnie jak słońce - może pomóc uzyskać ciepło i energię elektryczną. Największą efektywność spośród OZE mają elektrownie wiatrowe i wodne. Wytwarzają one ruch z wykorzystaniem siły wody lub wiatru, który poprzez zastosowanie odpowiednich cewek generuje prąd. Z kolei energia geotermalna wykorzystuje zachodzące we wnętrzu ziemi procesy rozpadu radioaktywnych pierwiastków i naturalne ciepło Ziemi. 

Do odnawialnych źródeł energii zalicza się również w niektórych zestawieniach biomasę, czyli odpady pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które mogą posłużyć do produkcji m.in. gazu, etanolu, biodiesla czy ciepła i energii elektrycznej - w procesie spalania. Niektóre źródła zaliczają do OZE również energię atomową, ale wyłącznie w reaktorach powielających, które produkują więcej paliwa niż zużywają. 

 

Słońce daje najwięcej rozproszonej energii

Promieniowanie słoneczne to najpowszechniejsze odnawialne źródło energii. Według obliczeń, do Ziemi rocznie dociera nawet 5 tys. razy więcej mocy, niż potrzebuje cała ludzkość, przy obecnym popycie energetycznym. To budujące dane, ale energia słoneczna jest również najbardziej rozproszona. Energię słońca wykorzystuje się w fotowoltaice - do produkcji prądu elektrycznego, a także w fototermice - produkcji ciepła za pomocą kolektorów słonecznych. 

Niestety, wykorzystanie łącznie wszystkich OZE w ogólnym bilansie energetycznym to obecnie tylko kilkanaście procent, ale wartość ta stale rośnie. Mamy więc nad czym pracować. 

 

Tekst: Szymon Kamczyk / Adventure Media

Zdjęcie: Pixabay.com

 

***

Kampania ekologiczna „Lato z klimatem”

www.facebook.com/LatoZklimatem

www.twitter.com/KlimatemZ

 

Kampania ekologiczna „Lato z klimatem”jest przedsięwzięciem, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych oraz działań odpowiedzialnych społecznie a także zaangażowanie mieszkańców (głównie młodzieży). Adresowana jest do dzieci i młodzieży z regionu oraz kobiet prowadzących gospodarstwa domowe. Jej inicjatorką jest poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz. 

 

***

Kontakt dla mediów:

Iwona Cybulska 

specjalista ds. public relations

iwona.cybulska@adventure.media.pl 

Adventure Media s.c. Agencja Public Relations

www.adventure.media.pl 

tel. 780 115 953

Nadesłał:

Adventure Media

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl