Rezultaty bezpłatnych studiów podyplomowych


Rezultaty bezpłatnych studiów podyplomowych
2011-07-11
Zakończono bezpłatne studia podyplomowe realizowane przez WSP TWP w Warszawie w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

W 2008r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie ruszyła realizacja projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Jednym z zadań projektu było przeprowadzenie 32 edycji bezpłatnych studiów podyplomowych. Nabór na studia był prowadzony dwa razy do roku w semestrze letnim i zimowym a ostatni odbył się w 2010r.

-Studia cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że przyjęliśmy na nie blisko 20% więcej osób niż wstępnie zakładaliśm- mówi Korlina Śniadecka, specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”- tworząc wniosek o dofinansowanie, zespół odpowiedzialny za jego napisanie przyjął, że studia ukończy 910 osób. Po rozpoczęciu realizacji projektu okazało się, że jest tak duże zainteresowanie studiami tego typu, iż zapadła decyzja o zwiększeniu limitów przyjęć. W rezultacie na studia dostało się 1108 osób. Do dnia dzisiejszego obroniło się 950 studentów. Egzaminy końcowe będą trwały aż do września zakładamy, że znacząco przekroczymy zakładany pierwotnie rezultat projektu.

W ciągu trzech lat trwania projektu studenci brali udział w zajęciach z zakresu „Edukacja i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie”, „EFS a edukacja”, „EFS a gospodarka społeczna”, „E-nauczyciel – reinżynieria kompetencji”, „Gospodarka społeczna”, „Komunikacja w biznesie”, „Lobbing polityczny”, „Marketing polityczny i integracja społeczna”, „Metody i techniki aktywnej polityki integracyjnej”, „Nowe zarządzanie i public governance”, „Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie”, „Organizacja i zarządzanie w oświacie”, „Organizacja turystyki szkolnej”, „Patologie społeczne i profilaktyka społeczna”, „Pośrednictwo pracy”, „Praca z rodziną w placówkach socjalizacyjnych”, „Samorząd terytorialny”, „Socjoterapia”, „Społecznie odpowiedzialny biznes”, „Społeczno-polityczne problemy wielokulturowości”, „Szkolny doradca zawodowy”, „Wychowanie przedszkolne”.

Uczelnia postanowiła wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas realizacji bezpłatnej oferty studiów i wprowadzić najpopularniejsze programy do swojej komercyjnej oferty.

Opinie na temat zajęć prowadzonych w ramach projektu oraz wyniki ewaluacji studiów można znaleźć na stronie Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” w zakładce „Opinie” i „Ewaluacja” (http://pu.wsptwp.eu/?page_id=1269 i http://pu.wsptwp.eu/?cat=10) .

Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadesłał:

przedsiebiorcza

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl