Wszystkie ręce na pokład, czyli razem na rzecz Agendy 2030


2023-09-19
Po raz siódmy Kampania 17 Celów organizuje obchody Światowego Dnia Działania, który odbywa się tradycyjnie 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 przez ONZ. W tym roku, po raz pierwszy, aktywności zaplanowane zostały na cały tydzień (18-22 września).
Na całym globie w tym samym czasie organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), inspirujące do podjęcia działań na ich rzecz. Tegoroczną inicjatywę pod hasłem „Zrównoważona produkcja i konsumpcja” zakończy konferencja online z udziałem ekspertów ze świata biznesu, nauki, administracji rządowej oraz organizacji branżowych.
 
AGENDA 2030 – CZY ZDĄŻYMY? NAJWIĘKSZE WYZWANIA
Realizacja Agendy 2030 przyjętej przez ONZ wymaga szerokiej współpracy i zaangażowania wszystkich – od rządów i organizacji pozarządowych, przez biznes po konsumentów na całym świecie. W Polsce od 7 lat Kampania 17 Celów integruje wszystkie te środowiska w ramach kilkudziesięciu różnych inicjatyw, angażując interesariuszy w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
W zestawieniu państw realizujących 17 celów zrównoważonego rozwoju „Sustainable Development Report 2023” Polska znalazła się na 9. miejscu (na 166 państw poddanych ocenie) i wypadła o 11 punktów lepiej niż średnia krajów OECD. Nasz kraj osiągnął najlepsze wyniki w zakresie wyeliminowania ubóstwa (SDG 1), czystej wody i warunków sanitarnych (SDG 6), innowacyjności, przemysłu i infrastruktury (SDG 9) oraz partnerstwa na rzecz celów (SDG 17). Jednak wyzwaniem dla Polski pozostają nadal cele związane z eliminacją głodu (SDG2), zrównoważonymi miastami i społecznościami (SDG11), odpowiedzialną produkcją i konsumpcją (12), działaniami na rzecz klimatu (SDG 13), pokojem, sprawiedliwością i silnymi instytucjami (SDG16).1
 
„Przytoczone dane pokazują, że wiele dobrego w naszym kraju się wydarzyło, wiele się dzieje, że zainteresowanie Celami Zrównoważonego Rozwoju i zrozumienie dla ich realizacji rośnie, jednak wciąż dużo przed nami. Najtrudniejsze wyzwania wciąż czekają na rozwiązania systemowe i realne działanie stąd cel 12 to nasz tegoroczny priorytet. To właśnie w tym obszarze pozostaje ogromne pole do działania biznesu w zakresie budowania i wdrażania ambitnych strategii gospodarki obiegu zamkniętego. Tu też ogromna rola do odegrania przez konsumentów – dzisiejszy model nadmiernej konsumpcji musi ulec zmianie. Czasu mamy coraz mniej, czy zdążymy zatem wywiązać się z naszych zobowiązań do 2030 roku? Na to pytanie będziemy starać się odpowiedzieć podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Działania” – mówi Małgorzata Greszta z CSR Consulting, które jest organizatorem wydarzenia.
 
Konferencja z okazji Światowego Dnia Działania zaplanowana jest na 25 września. Początek spotkania o godz. 9.30. Będzie odbywała się w formule online. Obowiązuje rejestracja pod linkiem https://kampania17celow.pl/wydarzenia/swiatowy-dzien-dzialania-2023/.

BIZNES NA RZECZ CELU 12
W dyskusji na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju nie może zabraknąć głosu środowiska biznesowego. W tym roku szczególne miejsce w agendzie obchodów Światowego Dnia Działania w Polsce ma Cel 12, czyli zrównoważona produkcja i konsumpcja, stąd eksperci będą zastanawiać się nad tym, jak musimy zmienić myślenie o gospodarce. Nowy kierunek to gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) nazywana przez wielu modelem przyszłości. Działać musimy jednak tu i teraz, stąd podczas konferencji premierę będzie miała „Mapa działań dla biznesu” z przewodnikiem praktyk i narzędzi zaplanowanym na październik.
 
GOZ pozwala na obniżenie kosztów wytwarzania produktów, przyczynia się do zmniejszenia zużycia mediów w firmie, generuje dodatkowe zyski oraz zwiększa konkurencyjność firm, tymczasem według przedsiębiorców przejście na ten model działania jest wciąż skomplikowane m.in. ze względu na koszty, i ryzykowne, zwłaszcza w okresie dużych zmian i niepewnej sytuacji gospodarczej 2 . I choć biznes widzi potrzebę wdrażania rozwiązań w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, np. w kontekście opakowań to potrzebuje wsparcia i edukacji. Dlatego istotne będzie wskazanie nie tylko aspektów środowiskowych, ale również przywołanie trendów konsumenckich. Transformacja ta powinna odbywać się w myśl zasady 3R, która na pierwszym miejscu stawia ograniczenie ilości odpadów (reduce), następnie ponowne wykorzystanie (reuse), a dopiero później recykling (recycle). Wymaga także zmian legislacyjnych 3.
 
„Dlatego tak ważne będzie pokazanie dobrych praktyk w obszarze GOZ. Ponadto w części spotkania poświęconej zrównoważonej konsumpcji poznamy wyniki badania Kantar Polska nt. postaw konsumenckich oraz będziemy dyskutować o roli biznesu w transformacji konsumentów” – zapowiada Małgorzata Greszta.
 
WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD UNITE TO ACT (WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD) to główne hasło tegorocznych globalnych obchodów Tygodnia. To przesłanie nadziei, możliwości i pilnej potrzeby działania tu i teraz dla osiągnięcia wspólnych celów. Bycie zjednoczonym nie oznacza, że wszyscy robią to samo lub myślą tak samo. To oznacza, że ludzie działają razem, w całej naszej różnorodności, aby dać ludzkości i naszej planecie piękną, zrównoważoną przyszłość.
 
„Mamy świadomość, że do osiągnięcia wyznaczonych celów mamy czas do 2030 roku. Dla niektórych to będzie aż lub jeszcze 7 lat, a my chcemy zwrócić uwagę, że to tylko 7 lat i że mimo postępów działamy dosyć zachowawczo, że ważna jest mobilizacja każdego, zarówno na poziomie jednostki, społeczeństwa, organizacji, przedsiębiorstwa, jak i samorządu czy kraju. Liczą się każde ręce chętne do działania, a my podpowiemy, co można zrobić” – zapowiada Greszta.
 
Dlatego na koniec uczestnicy konferencji otrzymają zestaw narzędzi i inspiracji do realizacji Agendy 2030. Premierę będzie miał także „Inspirownik 3” dla uczelni. Będzie to kolejna publikacja, wspierająca realizację założeń Agendy 2030. Do tej pory ukazały się: „Inspirownik dla samorządów
lokalnych” 4 oraz „Inspirownik dla organizacji pozarządowych” 5 .

1 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2023, https://dashboards.sdgindex.org/static/profiles/pdfs/SDR-2023-
poland.pdf
2 Raport „Potencjał gospodarki obiegu zamkniętego”2023, POLITYKA INSIGHT,
https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20338875
3 Raport „Raport Gospodarka obiegu zamkniętego w opakowaniach”, https://ungc.org.pl/wp-
content/uploads/2023/09/Gospodarka-obiegu-zamknietego-w-opakowaniach-.pdf
4 Materiał do pobrania na https://dobrecele.pl/baza-materialow/
5 Jw. 
 
CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?
 Zaangażuj się poprzez social media:
ACTivator: http://www.unitetoact.org/
Photobox: https://unitetoact.org/photowall/
Tag: @SDGAction Hashtag: #Act4SDGs #kampania17celow
/linki do stron w SoMe/
 Zorganizuj akcję 15 września:
https://trello.com/c/nqAO2h2M/110-%F0%9F%8E%A6-teaser-video-global-week-to-act4sdgs
 Zarejestruj swoją akcję na globalnej mapie:
https://act4sdgs.org/global-map/
Więcej informacji
 Agenda Światowego Dnia Działania i
rejestracja: https://kampania17celow.pl/wydarzenia/swiatowy-dzien-dzialania-2023/
 Kampania 17 Celów na LinkedIn (tu dostępna będzie transmisja na żywo wydarzenia):
https://linkedin.com/showcase/kampania-17-celów
 Kampania 17 Celów na Facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057493087511

 
DODATKOWE INFORMACJE
 
Cele Zrównoważonego Rozwoju
W 2015 roku świat przyjął strategię rozwoju do 2030 roku. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Do każdego zadania ustalono wskaźniki, dzięki czemu na całym świecie monitorowane są postępy w osiąganiu Celów. Agenda to swoiste współczesne esperanto, integrujące pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych działania rządów, biznesu i organizacji
pozarządowych. Globalne wyzwania bowiem, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki, pojedynczej organizacji czy nawet państwa.
 
 Więcej informacji: https://kampania17celow.pl
 
Światowy Dzień Działania 
Światowy Tydzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Global Week to Act For SDGs) obchodzony corocznie – w tym roku w dniach 18-22 września 2023. Jego finałem jest Światowy Dzień Działania 25 września, przypadający w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie przez cały tydzień organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia. Oficjalnym hasztagiem Tygodnia jest #Act4SDGs czyli „działaj na rzecz Celów”. Inicjatorem inicjatywy jest Sekretarz Generalny ONZ. Tydzień organizowany jest przez SDG Action Campaign ONZ. Kampania 17 Celów jest jego Partnerem Organizacyjnym w Polsce.
 
Kampania 17 Celów
Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem tego, jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Jej inicjatorem jest firma doradcza CSR Consulting. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu. W 2023 roku odbywa się już VII edycja Kampanii pod hasłem „Zrównoważona produkcja i konsumpcja”.
 
 Więcej informacji: https://kampania17celow.pl
 
Kampania Dobre Cele
Kampania Dobre Cele została zainagurowana z okazji Światowego Dnia Działania w 2021 roku. Ta ogólnopolska kampania edukacyjna, skierowana do konsumentów, pokazuje działania, jakie podjąć może każdy z nas, tu i teraz, aby włączyć się w ich realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dzięki zaangażowaniu szerokiego
grona partnerów kampanii (organizacji i inicjatyw) społeczeństwo zachęcane jest do podejmowania konkretnych działań na rzecz wybranych Celów.
Inicjatorem kampanii edukacyjnej jest Kampania 17 Celów.
 
 Więcej informacji: https://dobrecele.pl #dobrecele” 
 

Nadesłał:

isalamacha@corevalues.pl

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl