Czy PPE mogą wspomóc coraz trudniejszą rekrutację pracowników?


2018-01-18
Stopa bezrobocia osiągnęła według najnowszych danych GUS 6,5%. To najniższy wynik od 26 lat.

Stopa bezrobocia osiągnęła według najnowszych danych GUS 6,5%[1]. To najniższy wynik od 26 lat. Jednocześnie, według badań ekspertów, w trzecim kwartale 2017 r. ponad połowa średnich i dużych firm w Polsce deklarowała, że ma spory problem z rekrutacją odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Skutecznie pomóc polskim przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu talentów i specjalistów z rynku mogą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

„Pierwsze PPE zarejestrowano już 18 lat temu. Obecnie przeżywają drugą młodość
z dwóch powodów. Pierwszym jest rekordowo niska, nienotowana od 26 lat stopa bezrobocia, która sprawia, że firmy muszą przyciągać pracownika atrakcyjnymi benefitami, a PPE sprawia, że wciąż mogą na rodzimym rynku się wyróżnić. Programami emerytalnymi jest objętych ok. 2,4% wszystkich pracujących w Polsce, zatem potencjał jest ogromny. Drugi powód to rządowe plany związane z wprowadzeniem od 2019 r. obowiązkowych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W tym przypadku za PPE przemawia pełna znajomość mechanizmu i lata obecności na rynku. Wiele wskazuje na to, że prowadzenie PPE pozwoli na zwolnienie z obowiązkowego PPK”
– wyjaśnia Jacek Treumann, członek zarządu Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Pracownicze Programy Emerytalne to element trzeciego filaru systemu emerytalnego
i forma niezależnego oszczędzania na emeryturę organizowana przez pracodawcę
w zakładzie pracy. Osoby, które korzystają już z PPE, doceniają to rozwiązanie, często traktując je jako rodzaj dodatkowego benefitu pozapłacowego obok samochodu służbowego, popularnych karnetów sportowych, czy pakietu opieki medycznej. W ramach prowadzonego PPE pracodawca odkłada co miesiąc środki dla swoich pracowników na prywatną emeryturę, niezależną od ZUS i OFE. Ich wysokość jest określana kwotowo lub jako procent wynagrodzenia (maks. 7%). Zasady funkcjonowania programu reguluje ustawa o pracowniczych programach emerytalnych, a same PPE podlegają rejestracji i nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Prywatne oszczędzanie na emeryturę wiąże się w Polsce z szeregiem przywilejów podatkowych. Nie inaczej jest w przypadku PPE. Korzyści dotyczą zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Składki, które pracodawca odprowadza co miesiąc na rzecz pracownika są zwolnione z obowiązkowych danin na ubezpieczenie społeczne. W dodatku koszty związane z prowadzeniem programu są dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu. Z kolei pracownicy mają oczywistą korzyść w postaci uskładanych przez lata oszczędności, a dodatkowo po osiągnięciu 60. roku życia mogą wypłacić środki zgromadzone w ramach PPE, nie płacąc podatku od zysków w wysokości 19%. Zgromadzone środki są również zwolnione z podatku od spadków i darowizn w razie śmierci uczestnika i konieczności ich wypłaty przez jego beneficjentów.[1] Stan na koniec listopada 2017 r. Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-listopada-2017-r-,2,64.htmlNadesłał:

UnicornMedia

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl