OKAM zakończył dialog o etapie I planowanej inwestycji F.S.O. PARK


2024-05-16
15 maja br. zakończył się dialog poświęcony etapowi I planowanej przez OKAM warszawskiej inwestycji F.S.O. PARK. Odbyło się 6 spotkań, w których wzięło udział łącznie 109 osób.
Dodatkowo przez stronę internetową F.S.O. PARK zostały zgłoszone 43 opinie i zapytania dotyczące m.in. infrastruktury komunikacyjnej czy placówki edukacyjnej. OKAM zakłada powstanie w ramach etapu I ok. 2.000 mieszkań, ok. 60 lokali handlowo-usługowych, 3-ciągowej publicznej szkoły podstawowej oraz fragmentu centralnego parku. Do połowy czerwca OKAM opublikuje na stronie raport podsumowujący dialog o etapie I inwestycji.  

Dyżury dialogowe odbyły się 16 i 22 kwietnia oraz 12 maja w Miejscu Aktywności Lokalnej "Śliwka” przy ul. Gersona 16, a 17 kwietnia w Miejscu Aktywności Lokalnej „Czerwona cegła” (ul. Jagiellońska 47 D), w tym dniu miał także miejsce Mobilny dialog o inwestycji zrealizowany na placu Hallera. Spotkanie podsumowujące dialog odbyło się 13 maja w EkoCentrum Punkt Zwrotny, zlokalizowanym w bramie głównej FSO przy ul. Jagiellońskiej 88. W dyskusji wzięli udział m.in. mieszkańcy Kolonii Śliwice i innych sąsiadujących osiedli, radni, aktywiści oraz dawni pracownicy FSO. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zorganizowanych spotkaniach, a także osobom, które pozostawiły swój głos na stronie internetowej inwestycji. Rozmowy z zainteresowanymi stronami oraz okoliczną społecznością lokalną, poznanie jej potrzeb i wątpliwości ma dla nas duże znaczenie, z uwagi na to, że F.S.O. PARK tworzyć będziemy również z myślą o niej. Wiele poruszonych wątków zostało wziętych przez nas pod uwagę już na etapie tworzenia koncepcji architektonicznej, do pozostałych odniesiemy się w miarę możliwości i sprawczości. Jesteśmy w pełnej gotowości do dalszej współpracy z wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym okolicznymi mieszkańcami oraz lokalnym samorządem - mówi Anna Watkowska, Członkini Zarządu OKAM City i Liderka Projektu F.S.O. PARK. 

Wśród wątków poruszonych na spotkaniach oraz na podstronie F.S.O. PARK w zakładce ‘Dialog’ znalazły się: 

Nazwa: F.S.O. PARK – nazwa FSO jest zastrzeżonym znakiem towarowym dla Fabryki Samochodów Osobowych, którego wykorzystywanie jest prawnie zabronione. Jako że OKAM z szacunkiem odnosi się do historii tego miejsca, nazwa F.S.O. PARK stanowi również w pewnym stopniu ‘ukłon’ w stronę dawnej Fabryki Samochodów Osobowych.  

Wysokość zabudowy: w etapie I planowane jest powstanie ok. 2.000 mieszkań, w budynkach od 3 do 8 kondygnacji z lokalnymi dominantami, z przeznaczeniem dla ok. 4.600 mieszkańców, a także ok. 60 lokali handlowo-usługowych zlokalizowanych na zerowej kondygnacji. 

Infrastruktura: obecnie w niedalekiej odległości od działki OKAM przy ul. Jagiellońskiej 88, istnieją przystanki komunikacji miejskiej (autobusowe i tramwajowe), w pobliżu jest także zlokalizowana trasa S8 oraz stacja PKP. W przyszłości powstać ma w okolicy stacja Metra. Wewnętrzny układ dróg, wjazdy i wyjazdy z przyszłego osiedla są z kolei objęte konsultacjami z warszawskim ZDM. 

Placówki oświatowe: Etap I inwestycji według założeń ma być realizowany w ramach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zgodnie z nią OKAM planuje wybudować na swój koszt i przekazać nieodpłatnie m.st. Warszawa publiczną trzyciągową szkołę podstawową, z przeznaczeniem dla blisko 650 uczniów, tj. więcej niż wynikająca z urbanistycznych przeliczników liczba dzieci w wieku szkolnym, które zamieszkiwać będą F.S.O. PARK i okoliczne osiedla. Powstaną również przestrzenie sportowo-rekreacyjne (boiska, ścieżki rowerowe i biegowe). Docelowo, w kolejnych etapach, na terenie osiedla zakładane jest również miejsce pod kolejne placówki edukacyjne w tym przedszkola. 

Zieleń/ środowisko naturalne: w ramach całego projektu powstać ma 20 ha terenów zielonych, w tym 10 ha centralny park. W obrębie etapu I zakładane jest powstanie ok. 7 ha zieleni, w tym ok. 2 ha głównego parku. Firma uwzględni przy realizacji również różne rozwiązania pro środowiskowe, które przyczynią się do redukcji emisji CO2 i zużycia plastiku, „odbetonowania” przestrzeni miejskiej, a także obniżenia temperatury oraz hałasu.  

Faza I inwestycji obejmująca 13,5 ha, podobnie jak jej całość, będzie ogólnodostępna, nie zostanie ogrodzona. Rozpoczęcie prac w obrębie etapu I może nastąpić w 2025 r. i potrwa ok. 10 lat. 

Za opracowanie koncepcji architektonicznej F.S.O. PARK odpowiadały pracownie WXCA i SAWAWA, a podstawą do jej przygotowania był Master Plan z 2019 r. stworzony przez firmę Dawos na zlecenie Urzędu Miasta. 

Nadesłał:

Sylwia Majcher

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl