Okrągły stół ws. arbitrażu korporacyjnego obradować będzie z inicjatywy Sądu Arbitrażowego przy KIG


2020-10-12
Rozwój arbitrażu korporacyjnego w Polsce to główny cel okrągłego stołu zwołanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zasiądą przy nim teoretycy i praktycy arbitrażu – przedstawiciele środowisk akademickich, biznesowych oraz sędziowie.

Uczestnicy ocenią opublikowany przez SA KIG projekt przepisów służących rozwiązywaniu sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych. Obrady ruszą jeszcze w październiku.

 

Inicjatywa SA KIG jest wynikiem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego, która weszła w życie we wrześniu ub. roku. Nowelizacja daje silny impuls do umocnienia polskiego arbitrażu, znosi bowiem wątpliwości, które mogły pojawiać się po stronie przedsiębiorców przy dokonywaniu zapisów na sądy polubowne. Wprowadzone zmiany rozwiązują najistotniejsze problemy w debacie nad arbitrażowością sporów uchwałowych.

 

Od chwili wejścia w życie nowelizacji, w Sądzie Arbitrażowym przy KIG toczą się prace nad projektem przepisów służących rozwiązywaniu sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych. W tym celu w SA KIG powstał projekt regulaminu dodatkowego dotyczącego sporów uchwałowych. Od czerwca br. Sąd prowadzi szerokie konsultacje tego dokumentu.

 

- Jesteśmy zdania, że sukces powyższej inicjatywy – a także szerzej przyszłość arbitrażu korporacyjnego w Polsce – zależy od współpracy różnych środowisk prawniczych, w szczególności środowiska arbitrażowego z prawnikami wyspecjalizowanymi w prawie spółek oraz z sędziami. Wierzymy, że pomocna w rozwoju arbitrażu korporacyjnego będzie międzyśrodowiskowa debata na temat nowelizacji prawa arbitrażowego w Polsce, połączona z dyskusją nad opublikowanym przez SA KIG projektem – mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

 

Powołanie Zespołu ds. Arbitrażu Korporacyjnego to kolejny etap prowadzonych przez SA KIG prac. Zespół będzie obradował w formule okrągłego stołu, a do jego zadań należeć będzie ocena opublikowanego przez SA KIG projektu przepisów. Zaproszenie do współpracy otrzymali:

prof. Andrzej Szumański, Członek Rady Arbitrażowej, Uniwersytet Jagielloński

prof. Katarzyna Bilewska, Dentons, Uniwersytet Warszawski

mec. Jacek Siński, kancelaria SK&S

dr Bartosz Karolczyk, kancelaria DZP

SSR Zbigniew Miczek, Sąd Rejonowy Tarnów

dr Konrad Czech, UKSW, redaktor naczelny Biuletynu Arbitrażowego SAKIG

Piotr Bytnerowicz, White & Case

dr Marcin Dziurda, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Grzegorz Suliński, Uniwersytet Jagielloński

SSO Maciej Kruszyński, Sąd Apelacyjny Warszawa

Luiza Modzelewska, dyrektor Departamentu Osób Prawnych I, Prokuratoria Generalna

 

Wszystkim – niezależnie od tego czy mowa o prawnikach zajmujących się prawem spółek, procesualistach, prawnikach wewnętrznych, reprezentantach środowiska sędziowskiego, czy o pracownikach naukowych – powinno zależeć na spożytkowaniu nowelizacji (art. 1157 i 1163 k.p.c.) w możliwie optymalny i nierodzący wątpliwości sposób. Ważnym jest znalezienie w instrumentach proceduralnych i statutach spółek takich rozwiązań, które cieszyć się będą szeroką aprobatą – podkreśla Agnieszka Durlik.

Nadesłał:

Agnieszka Krupska

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl